Xử lý nợ xấu: Không chỉ trên con số

By on 21/07/2015

Các chuyên gia hiiện có chung nhận định việc đưa nợ xấu từ mức 3,49% hiện tại về dưới mức 3% là điều không khó và hoàn toàn có thể đạt được vào cuối tháng 9 tới đây.

Nhưng vấn đề ở chỗ nợ xấu sẽ chỉ giảm về mặt chỉ tiêu, tỷ lệ trên giấy tờ, còn trên thực tế thì vẫn chưa xử lý được triệt để.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login