World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2013-2014

By on 13/06/2013

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại khi các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng chậm lại và châu Âu suy thoái sâu hơn.
Ngân hàng thế giới (World Bank) vừa ra báo cáo cập nhật dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013. Theo đó, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 2,2% trong năm nay, thấp hơn dự báo 2,4% đưa ra hồi tháng 1 và thấp hơn mức tăng trưởng 2,3% năm 2012. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2014 sẽ khoảng 3%, thấp hơn dự báo 3,1% đưa ra trước đó.

World Bank cũng hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển xuống 5,1%, thấp hơn so với dự báo 5,5% đưa ra trước đó. Trong khi đó, kinh tế khu vực đồng euro (eurozone) có thể giảm 0,6% trong năm nay thay vì giảm 0,1%.

Trung Quốc được dự báo tăng trưởng khoảng 7,7%, thấp hơn dự báo 8,4% trước đó. Ấn Độ và Brazil được dự báo tăng trưởng lần lượt 5,7% và 2,9%.

Tuy nhiên, World Bank nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và Nhật Bản do các nền kinh tế này được hỗ trợ đáng kể bởi các biện pháp kích thích tiền tệ và tài khóa. Mỹ được dự báo tăng trưởng 3% năm nay, cao hơn dự báo hồi tháng 1 là 1,9%.

Nguồn Bloomberg/Dân Việt

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login