Video:Dầu tiếp tục giảm, tác động mạnh tới các nước xuất khẩu dầu mỏ

By on 04/05/2016

Ả rập Xê út cho biết sẽ tiếp tục cải cách và nới lỏng các quy định để nền kinh tế giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ như hiện nay.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login