Video:Cách thức nhận biết tiền giả qua các chữ cái đầu seri chưa được quy định

By on 16/05/2016

Một số cách đơn giản để nhận biết tiền giả: Kiểm tra chất liệu Polymer in tiền; kiểm tra hình bóng chìm, hình định vị; kiểm tra các yếu tố in nổi…

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login