Video: Xuất hiện đồng tiền ảo mới mang tên ilcoin

By on 27/10/2015

Ilcoin được giới thiệu là đồng tiền thông minh, bảo mật và còn tốt hơn cả đồng Onecoine và Bitcoin ra đời trước đó. Đồng ilcoin được chào giá bằng một nửa đồng USD.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login