Video: Xu hướng đồng Yen tăng giá so với Dollar

By on 14/04/2016

Giới đầu tư quốc tế vẫn đang đẩy mạnh mua Yen như một kênh phân tán rủi ro vào thời điểm giá dầu đang ở mức thấp và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login