Video: WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại thế giới

By on 01/10/2015

WTO mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại kinh tế thế giới từ mức 3.3% xuống còn 2.8% trong năm 2015.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login