Video: WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

By on 05/10/2015

Trong bản báo cáo công bố cập nhật kinh tế Đông Á- Thái Bình Dương sáng nay, Ngân hàng thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 6% lên 6.2% trong năm nay.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login