Video – VTV1: Ấn Độ và vấn đề đối với đồng Rupi

By on 29/08/2013

Tỷ giá hối đoái của đồng Rupi Ấn Độ tiếp tục giảm nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các đồng tiền khác. Trong hai năm gần đây, đồng tiền nước này đã giảm từ Rs.42 so với đồng đô la lên tới hơn Rs.62 ở thời điểm hiện tại. Diễn biến này một phần phản ánh sự rút lui của dòng “tiền nóng” (hoạt động carry trade), một phần phản ánh niềm tin suy yếu dành cho nền kinh tế Ấn Độ cũng như đồng tiền quốc gia (bất chấp tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức trên 5%). Cán cân thanh toán cũng tiếp tục xấu đi. Ấn Độ phải áp dụng chính sách kiểm soát vốn đối với công dân trong nước. Tuy nhiên, nếu tình hình tiếp tục rệu rã, chính sách này sẽ được áp dụng cho cả giới đầu tư nước ngoài.

[youtube id=”06-SdijNkjQ” width=”620″ height=”360″]

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login