Video: Việt Nam và các nước tham gia TPP hoàn tất quá trình đàm phán

By on 06/10/2015

Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Vũ Huy Hoàng, chia sẻ một số thông tin xung quanh vòng đàm phán TPP.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login