Video: Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh

By on 29/10/2015

Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Thế giới công bố sáng nay, Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login