Video: Venezuela và Trung Quốc xúc tiến hoán đổi tiền tệ trực tiếp

By on 12/11/2015

Nếu đạt được thỏa thuận, hoạt động hoán đổi sẽ diễn ra chậm nhất vào đầu năm 2016.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login