Video: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng rực rỡ

By on 07/07/2016

Người dân New York liệu có ồ ạt mua vàng trong lúc vàng đang tăng cao như hiện nay?

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login