Video: Vàng thoát đáy 6 năm

By on 20/11/2015

Ước tính các tin đồn đoán FED sẽ tăng lãi suất đã khiến vàng giảm tới 9% trong năm nay.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login