Video: Vàng đã bớt hấp dẫn?

By on 08/03/2016

Sau khi giá vàng trong nước rẻ hơn vàng thế giới, đã có hiện tượng giới kinh doanh gom vàng xuất qua đường biên mậu. Hiện tượng xuất lậu vàng có thể nhìn thấy rõ theo nguyên tắc vàng đi- dollar Mỹ về.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login