Video: Vấn đề nợ công tại Hy Lạp vẫn dậm chân tại chỗ sau 1 năm

By on 11/05/2016

Mùa hè này, các khoản vay của Hy Lạp lại đáo hạn và nước này tiếp tục phải đàm phán với IMF, EC và ECB để kiếm tiền trả nợ. Lập luận các bên vẫn không thay đổi: các chủ nợ muốn Hy Lạp thắt lưng buộc bụng còn Hy Lạp lại nói không.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login