Video: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đề nghị báo cáo các giao dịch bất thường

By on 19/01/2016

Theo Ủy ban Chứng khoán, sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm qua chủ yếu là do yếu tố tâm lý.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login