Video: USD bất ngờ chạm mốc cao 7 tháng so với euro

By on 11/11/2015

USD bất ngờ leo cao trong bối cảnh thông tin FED gia tăng lãi suất vào cuối năm ngày càng dày đặc.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login