Video: Tỷ giá USD/VND hạ sau thông tin về “tỷ giá trung tâm”

By on 30/12/2015

Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra một tỷ giá trung tâm biến động thường xuyên theo ngày, có lên có xuống chứ không neo cứng như hiện nay.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login