Video: Tỷ giá trung tâm- Doanh nghiệp, người dân có được lợi?

By on 05/01/2016

Chính sách tỷ giá trung tâm được cho là Ngân hàng Nhà nước đang siết thị trường ngoại tệ giống như đã siết thị trường vàng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login