Video: Trung Quốc tái kết cấu nguồn cung bất động sản

By on 29/07/2016

Tại ở các thành phố cấp 3- cấp 4 tại Trung Quốc, nguồn cung nhà đất đang dư thừa nghiêm trọng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login