Video: Trung Quốc phá giá đồng tiền có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam?

By on 14/08/2015

Biện pháp cho phá giá gần 2% đồng nhân dân tệ mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra vào ngày 11 tháng 8 được hầu hết các cơ quan truyền thông quốc tế loan đi.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login