Video: Trung Quốc nỗ lực kiểm soát thanh khoản

By on 22/02/2016

Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bơm 163 tỷ Nhân dân tệ (25 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động trên thị trường mở.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login