Video: Trung Quốc khẳng định khả năng phục hồi, Châu Phi vẫn cần những đối tác mới

By on 11/09/2015

Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường khẳng định kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với sức ép giảm tốc, tuy nhiên, Bắc Kinh có thể duy trì mức tăng trưởng từ trung bình đến cao.

Trong khi đó, khi nền kinh tế số 2 suy giảm thì các quốc gia châu Phi- nguồn cung cấp nhiên liêu hàng hóa quan trọng cho Trung Quốc- chính là một trong những nơi gánh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login