Video: Trung Quốc “gom” vàng thế giới

By on 09/05/2013

Theo Hội đồng vàng thế giới, năm 2012, các ngân hàng trung ương (NHTW) đã mua thêm 534,6 tấn vàng (tương đương 25,3 tỷ USD), mức thu gom mạnh nhất hơn nửa thế kỷ. Năm nay, các NHTW được dự báo sẽ mua khoảng 450 đến 550 tấn. Trong khi đó, Morgan Stanley dự đoán, các NHTW sẽ mua thêm 655 tấn vàng nữa từ nay đến 2018.

[youtube id=”ubamF0GEk5Y” width=”620″ height=”360″]

Nguồn VTV Media

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login