Video: Trung Quốc có thể tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP lên 4%

By on 25/02/2016

Trung Quốc có khả năng tăng trần thâm hụt ngân sách trên GDP từ 3% lên 4%, ngoài ra tỷ lệ nợ trên GDP cũng sẽ được nới rộng từ 60% lên 70%.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login