Video: Trung Quốc cập nhật khung chính sách để ngăn chặn rủi ro tài chính

By on 31/12/2015

Theo đó, cơ chế mới sẽ cân nhắc nhiều khía cạnh khi đánh giá hệ thống tài chính để ngăn chặn rủi ro và cải thiện sự điều chỉnh không theo chu kỳ.

 

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login