Video: Tranh cãi xung quanh việc hoãn tăng thuế tiêu dùng tại Nhật

By on 31/05/2016

Chưa biết Quốc hội Nhật có chấp nhận kế hoạch thuế này hay không nhưng kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Abe đã tăng mạnh và có tới 70% người được hỏi đồng tình với kế hoạch hoãn tăng thuế tiêu dùng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login