Video: Tranh cãi pháp lý giữa FBI và Apple

By on 26/02/2016

Giới công nghệ Mỹ đều cho rằng Apple đang đứng trước một bài toán cực kỳ khó. Bẻ khóa sản phẩm có thể giúp ích cho cuộc điều tra nhưng nó sẽ tạo nên tiếng xấu đối với các sản phẩm của Apple. Không còn tin vào tính bảo mật với các dữ liệu cá nhân, người tiêu dùng có thể quay lưng với các sản phẩm của hãng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login