Video: Tranh cãi giữa ngân hàng Anh với khách hàng trong các vụ lừa đảo tài khoản

By on 25/03/2016

Chỉ trong một năm từ 2013 đến 2014, giá trị các vụ lừa đảo rút tiền tài khoản tại Anh đã tăng gấp rưỡi. Theo ý kiến của Giám đốc Sở cảnh sát Luân Đôn, người dùng đang có xu hướng xem nhẹ các bảo mật an ninh liên quan đến tài khoản.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login