Video: Tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng và giao dịch liên ngân hàng tăng mạnh

By on 14/10/2015

Tính đến ngày 31/8/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 6.753.243 tỷ đồng, tăng hơn 87.300 tỷ đồng ( tương đương tăng 1,32%) so với cuối tháng trước và tăng 238.340 tỷ đồng (tương đương tăng 3,65%) so với cuối năm 2014.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 177.046 tỷ đồng (bình quân 35.409 tỷ đồng/ngày), tăng 51.418 tỷ đồng, tương đương 41% so với tuần từ 21/9 – 25/9/2015.

Nguồn: Bản tin tài chính Kinh doanh tối 13/10. VTV1

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login