Video: Tìm vàng cũng là một thú vui

By on 17/06/2016

Tìm vàng giờ đã trở thành một nét văn hóa tại đây. Mỗi năm một lần, thị trấn lại tổ chức cuộc thi tìm vàng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login