Video: Tiêu dùng tăng cao gây sức ép tăng lãi suất lên FED

By on 01/06/2016

Chi tiêu tiêu dùng tháng 4 đã nhảy vọt lên 1% so với tháng 3, điều này cho thấy người Mỹ đang ngày càng tự tin vào khả năng tài chính của mình.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login