Video: Thương vụ Verizon- Yahoo: Muộn còn hơn không

By on 27/07/2016

Không có thế mạnh trong nền tảng di động nhưng Yahoo lại rất lưỡng lự và chậm trễ trong sự thay đổi.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login