Video: Thương vụ sáp nhập 2 sàn chứng khoán London và Frankfurt

By on 18/03/2016

Chính việc phân chia cổ phần khá cân bằng sẽ dẫn đến sự thiếu rõ ràng trong định hướng điều hành. Bên cạnh đó, mức giá 30 tỷ USD của thương vụ cũng chưa đủ ấn tượng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login