Video: Thương hiệu và lợi ích kinh tế của Hoàng gia Anh

By on 22/04/2016

CNBC nhận định cái làm du khách khắp nơi trên thế giới bị lôi cuốn nhất chính là hình ảnh một gia đình hoàng gia. Mọi sự chú ý đều dồn vào nhất cử nhất động của các thành viên, từ thời trang cho đến các công tác xã hội.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login