Video: Thu ngân sách nhà nước Việt Nam vượt chỉ tiêu, bội chi trong phạm vi cho phép

By on 31/12/2015

Việc giá dầu giảm mạnh so với dự toán đầu năm đã dẫn đến hụt thu ngân sách 61 nghìn tỷ đồng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login