Video: Thông tư về mua bán và quản lý nợ xấu của NHNN chính thức có hiệu lực

By on 15/10/2015

Theo đó, việc phát hành trái phiếu, trái phiếu đặc biệt để thanh toán cho tổ chức bán nợ được thực hiện riêng lẻ….Thông tư mới cũng yêu cầu hạn chế nợ xấu khi mua bán nợ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login