Video: Thời khắc lịch sử khi Anh chính thức chia tay EU

By on 24/06/2016

Người dân đã lựa chọn rời khỏi châu Âu và họ gọi đây là “Ngày Độc lập”.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login