Video: Thị trường New York có ăn mừng quá sớm?

By on 18/08/2016

Khả năng tăng lãi suất rất mơ hồ, chẳng biết khi nào mới có thể xảy ra.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login