Video: Thị trường chứng khoán Myanmar biến động mạnh trong tuần giao dịch đầu tiên

By on 01/04/2016

Sàn giao dịch mở cửa từ 10h sáng tới 1h chiều và chỉ có duy nhất một mã cổ phiếu SMI được niêm yết, thế nhưng không vì thế mà thị trường kém sôi động ngay trong tuần giao dịch đầu tiên.

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login