Video: Thị trường Anh khi trưng cầu dân ý sắp đến gần

By on 20/06/2016

Nếu cử tri Anh kiên quyết dứt tình, nhiều ngành công nghiệp sẽ phải chuyển đi khỏi nước Anh.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login