Video: Thất nghiệp tại châu Âu giảm, nhiều ngành có nhu cầu tuyển dụng

By on 29/08/2016

Tỷ lệ thất nghiệp tính trung bình của tất cả các nước trong Liên minh Châu Âu đã giảm xuống mức 8.6% và 10,1% với các nước sử dụng đồng euro.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login