Video: Thâm hụt tài khản vãng lai của Ấn Độ tăng mạnh

By on 14/09/2015

Mặc dù thâm hụt tài khoản vãng lai tăng cao nhưng nền kinh tế số 3 châu Á hiện vẫn khả quan hơn so với các quốc gia mới nổi khác khi đạt mức tăng trưởng 7% và đồng nội tệ cũng được bảo vệ trước những biến động của thị trường.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login