Video: Tăng tỷ giá 1%: Cần dẫn dắt thị trường trong bối cảnh biến động

By on 25/08/2015

Video của VTV1 về vấn đề biến động tỷ giá và cách điều hành.

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login