Video: Tân Thủ tướng Anh khẳng định chính sách kinh tế hậu Brexit

By on 21/07/2016

“Công Đảng sẽ có vài tháng tới để chia rẽ và công kích lẫn nhau còn đảng Bảo thủ chúng tôi sẽ dùng thời gian đó để đoàn kết lại đất nước”- tân Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login