Video: Tại sao tiền lưu niệm 100 đồng nhảy múa?

By on 19/04/2016

Tại TP Hồ Chí Minh, còn 3 ngày nữa mới chính thức mở bán tờ tiền này, thế nhưng người dân đang hóng từng ngày để tay cầm mắt thấy tờ lưu niệm 100 đồng. Giá gốc của tờ tiền từ 20.000- 25.000 đồng nhưng giá thị trường thì đang “nhảy múa”, lên đến 200.000 đồng/tờ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login