Video: Tại sao nhiều người Anh lại muốn rời EU?

By on 22/06/2016

Kể cả những người Anh lựa chọn “ở lại”, họ vẫn muốn châu Âu phải có sự thay đổi.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login