Video: Tài chính mở rộng có thể kéo lùi tăng trưởng kinh tế Anh

By on 16/10/2015

Tổ chức OECD cho rằng các nước với ngành Ngân hàng phát triển mạnh, trong đó có Anh, sẽ đối mặt với thực tế tăng trưởng chậm hơn và bất bình đẳng cao hơn ở các nước khác.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login