Video: Tác động khi thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc

By on 08/01/2016

Những tín hiệu bất ổn tại Trung Quốc và tình hình bất ổn tại Trung Đông kéo giá dầu giảm sâu trong khi hỗ trợ giá vàng tăng mạnh.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login